Aktualności

Finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs w Bratoszewicach we współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej zorganizował Olimpiadę Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii, której uczestnikami w finale wojewódzkim 05.12.2014r. byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, właściciele gospodarstw agroturystycznych, rolnicy posiadający wykształcenie średnie, wyższe rolnicze (limit wiekowy 17-35 lat).

Olimpiada stworzyła współzawodnictwo z zakresu wiedzy na temat OŹE, młodzi ludzie mogli wzbogacić swoją wiedzę ekologiczną a tym samym przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego i rozwoju polskiego sektora energetyki odnawialnej.

W finale wojewódzkim olimpiady ZSCKR w Dobryszycach reprezentowali następujący uczniowie: Gniatkowski Kamil, Molik Bogusław, Dawid Michał, Lasoń Adrian, Siewier Kamil - wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Wyróżnić należy ucznia klasy III BTL Molika Bogusława, który w finale zajął VI miejsce oraz ucznia Siewiera Kamila również z klasy III BTL, który zajął IX miejsce.


Finał wojewódzki VI Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Rolnictwie

Finał dla uczniów klas o profilu rolniczym szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego odbył się 09.12.2014r. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

W eliminacjach szkolnych, które odbyły się 23.10.2014r. w naszej szkole uczestniczyło 46 uczniów, a do finału konkursu wojewódzkiego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Michał Cudak, Kamil Gniatkowski, Sebastian Konieczny, Bogusław Molik, Krystian Perliński, Mateusz Szwed, Daniel Wójcik – w kwalifikacji zespołowej za finał konkursu zdobyli piękny puchar ufundowany przez wojewodę łódzkiego Panią Jolantę Chełmińską.

Indywidualnie uczeń klasy IV JTB Michał Cudak zajął III miejsce, V miejsce wywalczył Kamil Gniatkowski również z klasy IV JTB. Uczniowie powrócili z konkursu z cennymi i licznymi nagrodami, upominkami od organizatorów i licznych sponsorów.

Do konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie przygotowywał uczniów nauczyciel zawodu w ZSCKR w Dobryszycach Zbigniew Pięta.


„Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby”

Szkolne Koło PCK w ZSCKR, współpracując z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Dobryszycach realizuje w roku szkolnym 2014/2015 program „Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby”. Celem tego programu jest wykształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania się dzieci przedszkolnych.
Spotkania w „zerówce” prowadzą: Katarzyna Nems, Agnieszka Bartnik, Monika Olszewska, Joanna Kaczmarczyk, Kamila Pabiasz.
Zajęcia odbywają się w formie pogadanek, wspólnych rozmów, gier i zabaw, nauki wierszyków, piosenek i kolorowania malowanek.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszej uczennicy!

5 grudnia 2014 roku w auli Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów dla 250 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.
Magda Szczepocka uczennica naszej szkoły, klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego za najwyższą średnią ocen (4,94) otrzymała dyplom stypendystki. Gratulowali i wręczali dyplomy;
Pani Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki
Pan Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty
Pan Tomasz Trela - Wice-Prezydent Miasta Łodzi
Oprawę artystyczną uroczystości uświetniły występy dzieci ze szkoły podstawowej nr 34 z Łodzi.


Finał XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej

II etap olimpiady odbył się w Centrali ŁODR w Bratoszewicach 25 listopada 2014 roku.
W tegorocznej olimpiadzie wzięło udział 105 osób. ZSCKR Dobryszyce reprezentowali:
Michał Cudak, Michał Dawid i Kamil Gniatkowski.

IV miejsce zajął uczeń naszej szkoły Kamil Gniatkowski
GRATULUJEMY!!!Finał Wojewódzki składał się z dwóch części, tj. z testu oraz eliminacji ustnych. Do eliminacji ustnych zakwalifikowało się dziesięcioro finalistów z najlepszymi wynikami testu.


Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Jest to dzień skłaniający do refleksji na temat patriotyzmu i ojczyzny, oraz do zwrócenia uwagi na polskie symbole narodowe: hymn, flagę biało-czerwoną i godło.


Święto Chleba

" Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba ...
Tęskno mi, Panie ..."
C. K. Norwid


Eliminacje oddziałowe XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej

W dniu 21.10.2014 r. odbyły się eliminacje oddziałowe XXII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim. W olimpiadzie brali udział uczniowie szkół rolniczych dawnego województwa piotrkowskiego. Uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces zajmując następujące miejsca:

1. Gniatkowski Kamil - kl.IV JTB
4. Cudak Michał IV JTB
8. Dawid Michał III BTLCała trójka weźmie udział w finale wojewódzkim 25.11. w Bratoszewicach.
Zwycięzca tego etapu Kamil Gniatkowski otrzymał nagrodę w postaci renomowanego zegarka


Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek 16 października miała miejsce akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem klas pierwszych. W pierwszej części uroczystości Pan Dyrektor złożył wszystkim pracownikom szkoły życzenia oraz wręczył Nagrody Dyrektora dla zasłużonych nauczycieli. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie naszych „pierwszaków”, połączone z otrzęsinami, podczas których klasy pierwsze zmierzyły się między sobą w kilku konkurencjach. Od tej pory nasze koleżanki i koledzy z klas pierwszych mogą chlubić się mianem uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach.
Gratulujemy!

Wszystkim pracownikom oświaty życzymy samych sukcesów w całym roku szkolnym 2014/2015.

Organizatorem akademii był Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p. Michał Skalik.


Dożynki w Pułtusku 2014

12 października 2014 roku uczniowie ZSRR wraz z opiekunami i przedstawicielami Lokalnych Grup Działania uczestniczyli w dożynkach w Pułtusku, na które zostali zaproszeni przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tegoroczne Dożynki miały na celu promocję projektów realizowanych w ramach współpracy szkół rolniczych i Lokalnych Grup Działania.
W programie dożynek znalazły się między innymi:
-prezentacja szkół rolniczych prowadzonych przez MRiRW
-konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkach z elementami PROW
-prezentacja Lokalnych Grup Działania
-degustacja potraw regionalnych
-występ Iwana Komarenko

Strona:   123456789 »
Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek