Uczniowie

 

klasa

 

wychowawca

 

 

kierunki kształcenia

TECHNIKUM

 

1 RT

 

mgr inż.

Elżbieta Pietrzyk

 

- technik żywienia i usług gastronomicznych

1 BTL

 

mgr inż.

Magdalena Michalska

 

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik weterynarii

 

2 BTL

 

mgr Danuta Szulc

 

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik weterynarii

2 RTH

 

 

mgr Magdalena Frukacz

 

- technik architektury krajobrazu

- technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

3 HTL

 

mgr Katarzyna Krężlak

- technik weterynarii

- technik architektury krajobrazu

 

3 JTB

 

mgr inż. Teodor Krupski

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

 

 

4 HTL

 

mgr Olga Sosnowicz

- technik weterynarii

- technik architektury krajobrazu

 
4 JTN

mgr Anna Surosz

 

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

- technik organizacji usług gastronomicznych

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
1 KZE mgr Dorota Kowalczyk

- kucharz małej gastronomii

- mechanik - operator maszyn rolniczych

 

2 KZE

 

mgr inż. Zbigniew Pieta

 

- kucharz małej gastronomii

- mechanik - operator maszyn rolniczych

SZKOŁY ZAOCZNE

 

1 LTP

 

 

 

szkoła policealna w zawodzie weterynarz

 

 

3 FTU

 

 

 

technikum uzupełniające w zawodzie rolnik

 

 

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek