Uczniowie

 

klasa

 

wychowawca

 

 

kierunki kształcenia

TECHNIKUM
1 PT

mgr inż. Bożena Bobrowska

- technik żywienia i usług gastronomicznych

1 HTB mgr Katarzyna Krężlak

- technik architektury krajobrazu

- technik mechanizacji rolnictwa

2 PTH mgr Anna Surosz

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik architektury krajobrazu

2 BTL mgr Olga Sosnowicz

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik weterynarii

 

3 PT

mgr inż.

Elżbieta Pietrzyk

- technik żywienia i usług gastronomicznych

3 BTL

 

mgr inż.

Magdalena Michalska

 

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik weterynarii

 

4 BTL

mgr Danuta Szulc

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik weterynarii

4 PTH

 

 

mgr Magdalena Frukacz

 

- technik architektury krajobrazu

- technik żywienia i usług gastronomicznych

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
1 FZE mgr inż. Zbigniew Pieta

- kucharz małej gastronomii

- mechanik - operator maszyn rolniczych

2 EZ mgr inż. Zbigniew Kowalczyk - mechanik - operator maszyn rolniczych
3 FZE mgr Dorota Kowalczyk

- kucharz małej gastronomii

- mechanik - operator maszyn rolniczych

 

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek