Uczniowie

 

klasa

 

wychowawca

 

 

kierunki kształcenia

TECHNIKUM
1 PTH mgr Anna Surosz

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik architektury krajobrazu

1 BTL mgr Olga Sosnowicz

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik weterynarii

 

2 PT

 

mgr inż.

Elżbieta Pietrzyk

 

- technik żywienia i usług gastronomicznych

2 BTL

 

mgr inż.

Magdalena Michalska

 

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik weterynarii

 

3 BTL

 

mgr Danuta Szulc

 

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik weterynarii

3 PTH

 

 

mgr Magdalena Frukacz

 

- technik architektury krajobrazu

- technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

4 HTL

 

mgr Katarzyna Krężlak

- technik weterynarii

- technik architektury krajobrazu

 

4 JTB

 

mgr inż. Teodor Krupski

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik żywienia i gospodarstwa domowego

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
1 EZ mgr inż. Zbigniew Kowalczyk - mechanik - operator maszyn rolniczych
2 FZE mgr Dorota Kowalczyk

- kucharz małej gastronomii

- mechanik - operator maszyn rolniczych

 

3 FZE

 

mgr inż. Zbigniew Pieta

 

- kucharz małej gastronomii

- mechanik - operator maszyn rolniczych

 

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek